【Netflix 新劇】《罪夢者》張孝全四兄弟逐夢江湖

Leng Zai @ UPower

似電影多過似劇集!

Netflix 第一部原創華語劇集《罪夢者》將會喺月尾上架,喺最新嘅裝作花絮入面,睇到張孝全點樣同王柏傑、章立衡、周洺甫一班兄弟搏命,同時都講埋兄弟之間因為其中三個人入冊而互相懷疑背叛。

網上圖片

由《罪夢者》最新新公開嘅花絮睇到,四兄弟性格鮮明:張孝全重情重義、王柏傑好勇鬥狠、章立衡豪邁直爽、周洺甫天真無邪。雖然劇集四兄弟唔係親生兄弟,但仲比家人有更緊密嘅羈絆。但係一場意外搞到三個人畀差人捉到,得章立衡成功走甩,兄弟之間感情出裂縫,情與義大受考驗。

網上圖片

四位男星喺劇集一出場就勁有霸氣,其中角色年紀最嘅章立衡就話自己其同角色好唔同,以前佢係以歌手身分出道,行純情路線,從來冇人覺得係黑社會。但估唔到導演會上門揾佢做戲。試鏡嘅時候,導演只係問佢有冇鬚,一答話「有」就即刻有戲做。喺現實生活,章立衡係獨仔,今次喺《罪夢者》入面第一次做人大佬,令到佢覺得「成個人生好似行上左一層,睇到嘅世界都唔同左。」

網上圖片

為左令到自己更加似黑社會,章立衡喺開工之前就會練食煙、咬檳榔,連行路個姿勢都唔同左,喺戲要飾演一個燥狂黑道,喺刷牙嗰陣仲因為大力得濟搞到流血。但佢仲話飾演燥狂黑社會嘅經驗令佢將人生嘅鬱悶發洩晒出嚟,覺得好爽。金鐘視后賈靜雯仲大讚章立衡,佢話如果四兄弟企埋一齊就會畀章立衡吸引到。

網上圖片

Tagged:

Facebook Conversations