「20 ÷ 2X = 5,X=?」 小學數學題掀激烈爭論!

你又計到幾多?

收到數學卷10分鐘放棄 高考生離場遭拒 崩潰倒地

數學好難,人生好難⋯⋯

【網民hot talk】廿支火柴擺「9+5=2」 移動一支就可以令算式成立?

唔係考數學,係考你IQ!

母子為「謎之數學題」嘈到拆天 學霸女警入屋妙計化解恩怨

肯為數學題同你爭執嘅父母,真係要好好珍惜,因為…… ...

回頭是岸啊同學仔! 中大生感慨寫警世長文:入數學系悔終身

有無數學系同學仔嚟講兩句?

數學功課「0」字未埋口遭圈起改正 家長嘆:考書法?

7字都仲有得拗下要改,但0字未完全埋口都要改,好似有啲誇張? ...

數學老師同補習社都教唔識? 網民靠學霸同學一點就明

數學真係一科好玄妙嘅學科...... ...