ZICO變身天氣先生 與美女主播熱舞宣傳新歌

佢地兩個都好可愛呀!

Zico 7月1日 發行新專輯《RANDOM BOX》

Zico 7月回歸喇~

Zico 回擊惡意網民 時隔半年多採取法律手段回擊

面對網路上的惡意攻擊, Zico 也決定採取強硬手段回擊。 ...

姜丹尼爾夥拍ZICO推新曲 合拍韓風時裝照潮味十足

預示新歌即將發佈?

ZICO洗甩潮味隨文在寅訪朝 大讚平壤玉流館冷麵好食

試過玉流館冷麵既人都讚好味,但唔係咁易有機會試啊 ...