f(x)出道11週年 成員齊發5人合照紀念

永遠記得你。

Luna亡友撞名IU引熱議 節目拜祭被轟未經遺屬同意

節目引發諸多爭議

Luna節目提Sulli爆喊 因誤會斷聯4年離世前曾約定再見面

結果變成永遠無法履行嘅約定...... ...

Luna給Sulli寫信訴說心聲:抱歉姐姐沒能更愛你更照顧你

Sulli會收到的,Luna也要加油!

年紀相若打扮風格截然不同? Luna、Wendy一個性感狂野一個保守乖巧成時裝周話題

兩人生日相差半年呢...

2018韓國購物節 衣食住行都有優惠

將會去韓國嘅朋友要留意!

baby fat不再! F(x)Luna 減肥方法大公開

韓國女團F(x) 的成員Luna現在身形這麼fit,但原來剛出道前都有bab ...

5大韓星絕密減肥祕訣大公開

5大韓星絕密減肥祕訣大公開, 包括: 泫雅、朴信惠、姜素拉、惠琳、Luna ...